מתרגמים

DG Global is constantly expanding its team. We are looking for highly qualified freelance translators and proofreaders to join our team. Please fill in the registration form below. All fields marked with an asterisk are mandatory. However, please try to fill in as many fields as possible. After filling in the form, please click the "Submit" button. We will then confirm your successful registration.

פרטים אישיים
כתובת
שפות

ניתן לבחור יותר מאחד

ניתן לבחור יותר מאחד

ניתן לבחור יותר מאחד

נפח עבודה

אנא ציינו ממוצע מילים ליום

מילים ליום (בממוצע)

מילים ליום (בממוצע)

שעות בשבוע

התמחות

ניתן לבחור יותר מאחד

ניתן לבחור יותר מאחד

ניתן לבחור יותר מאחד

ניתן לבחור יותר מאחד

ניתן לבחור יותר מאחד

נסיון

לכל אפשרות ציינו מספר בשנים

בשנים

בשנים

בשנים

תעריפי תרגום

(השתמשו ב "." כנקודה עשרונית)

(השתמשו ב "." כנקודה עשרונית)

(השתמשו ב "." כנקודה עשרונית)

השכלה